Contact

Problemen met inloggen, bestellen van activatiecodes of het activeren van FlexBase?

De Helpdesk is bereikbaar via telefoonnummer 026 - 800 10 27, op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Mailen kan ook: helpdesk@flexbase.nl

Algemene voorwaarden etc.

Indien u dat wenst kunt u hieronder Algemene voorwaarden en eindgebruikersovereenkomst downloaden.

Algemene voorwaarden voor digitale diensten van NBC

Eindgebruikersovereenkomst digitaal leermiddel NBC

Copyright

© Copyright NBC Nederlands Bakkerij Centrum. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (https://www.flexbase.nl/ en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij het NBC of zijn gelicenceerd aan het NBC. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het NBC Ongevraagd informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) overnemen, op andere sites plaatsen en/of verveelvoudigen op welke andere wijze dan ook is en blijft strafbaar conform de Auteurswet.

Inloggen werkomgeving

Lees voor ...

Nieuws