Privacy statement

NBC respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

NBC legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.

De verwerking van deze gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door NBC. 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantadministratie. Hiernaast gebruikt NBC de gegevens om de betrokkenen op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op de betrokkene persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.

NBC zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop NBC persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van NBC:
NBC klantenservice, postbus 360, 6700 AJ Wageningen, e-mail klantenservice@nbc.nl.

U kunt NBC klantenservice tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van NBC in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. 

Inloggen werkomgeving

Lees voor ...

Nieuws